SÖKE OVASI SULAMASI DRENAJ İŞLERİ SANAT YAPILARI İNŞAATI

Proje Detayları

İşveren: DEVLET SU İŞLERİ XXI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Konum: AYDIN
Yüklenici: NVS İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
Sözleşme Tarihi: 19/02/1999
İş Bitim Tarihi:
Sözleşme Bedeli: 824.248,96 ₺

İŞİN ADI, YERİ VE AMACI

İşin adı:

Söke Ovası Sulaması, Drenaj İşleri Sanat Yapıları Sari Emanet İnşaatı

İşin Yeri:

DSİ XXI.Bölge Müdürlüğü ve Aydın ili sınırları içerisinde Aşağı Büyek Menderes Havzası Söke Ovasında yer a1maktadır.

İşin Amacı:

Söke Ovası Sulama sahasında bulunan drenaj kanalları şebekesi üzerindeki prefabrik menfezlerin imali, taşıtılması, yerine montajı, rakortmanların inşası ve bu işler ile ilgili gerekli kazı ve dolguların yapılması.

BU İHALE KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLER

  1. Sınai imalat kazıları, (Sanat yapılarının bulunduğu kısımlar dışında kalan kanal kazıları İdare tarafından yapılacaktır·)
  2. Prefabrik menfezlerde, menfez alt yapısı, rakortmanları ve iş yerinde yapılması gereken diğer imalatlar.
  3. Menfezlerin prefabrik olarak imal edilmesi·
  4. Fabrikada imal edilen menfezlerin iş yerine nakledilmesi ve yerine montajının yapılmasi.
  5. İmalatların bünyesine girecek olan malzemelerin temini ve prefabrik imalat fabrikasına veya yerinde yapılacak imalat mahalline nakledilmesi.
  6. İnşaat için gerekli her türlü nakliye işleri.
  7. Yıkılıp yeniden yapılması gereken beton, betonarme veya kargir yapıların yıkılması, çıkan malzemelerin Mühendis temsilcisinin uygun göreceği yerlere taşınması ve depo edilmesi,
  8. Prefabrik menfezlere ilave olarak tatbikat projeleri gereği yapılmasında zaruret görülen diğer sanayi icraaatların inşa edilmesi. (Kavşut, Köprü,Şut, Akedük, mevcut ve yıkılmasma gerek görülmeyen yapılarda temel takviyesi yapılması v.s, gibi)
  9. Herhangi bir nedenle montajı yapılmayan prefabrik menfez ve rakortmanların İdarenin göstereceği depo yerine taşınması ve istifi,
Scroll Up